Image

Een van de belangrijkste toepassingen van BI in ziekenhuizen is het verkrijgen van inzicht in de kwaliteit van zorg. Door middel van gegevensanalyse kunnen ziekenhuizen bijvoorbeeld zien hoe vaak patiënten terugkomen met dezelfde klachten, of hoe vaak complicaties optreden tijdens operaties. Met deze informatie kunnen ziekenhuizen gerichte verbeteringen aanbrengen, zoals het aanpassen van behandelprotocollen of het opleiden van medewerkers.

BI kan ook worden gebruikt om de kostenefficiëntie te verhogen. Door middel van gegevensanalyse kunnen ziekenhuizen bijvoorbeeld zien waar de grootste kostenposten zijn, zoals laboratoriumtests of medicijnen. Met deze informatie kunnen ziekenhuizen gerichte maatregelen nemen om deze kosten te verlagen, zoals het inkopen van medicijnen op een andere manier of het beter beheren van voorraden.

BI kan ook worden gebruikt voor de capaciteitsplanning. Door middel van gegevensanalyse kunnen ziekenhuizen bijvoorbeeld zien hoe vaak bepaalde afdelingen of operatiekamers worden gebruikt, of hoe vaak patiënten worden opgenomen. Met deze informatie kunnen ziekenhuizen gerichte maatregelen nemen om de capaciteit beter te benutten, zoals het inzetten van flexibele ploegen of het aanpassen van de openingstijden van afdelingen.

Het gebruik van BI in ziekenhuizen vereist wel dat ziekenhuizen beschikken over een goede infrastructuur voor gegevensverzameling en -opslag. Hierdoor kan BI-analyse worden uitgevoerd op een betrouwbare en accurate manier. Ook is het belangrijk dat ziekenhuizen de juiste tools en technologieën gebruiken om de gegevens te analyseren en te visualiseren, zodat de resultaten eenvoudig te begrijpen.