Image

Data Science betreft het verzamelen, analyseren en organiseren van bedrijfsgegevens. Data Science is een begrip dat tegenwoordig het meest wordt gebruikt binnen de IT branche en is de ontwikkeling van nieuwe systemen voor gegevensanalyse, die allemaal gerelateerd zijn aan bedrijfsgegevens. Data Science gaat over het verzamelen, analyseren en organiseren van bedrijfsgegevens. Het doel van Data Science is om (bedrijfs)succes te verbeteren door de data die ze hebben inzichtelijk te maken.

 • Kleine details kunnen leiden tot grote escalaties
 • Decision Science behelst het proces van beslissingen nemen door interpretatie van gegevens. Het basisprincipe is dat het gedrag van de mens in de loop der tijd wordt beïnvloed door zijn of haar ervaringen, ontwikkeling en omgeving.

  Het proces vindt plaats in een dynamische context die voortdurend verandert. Decision Science stelt dat menselijk gedrag het resultaat is van een verzameling mentale processen die samenhangen met informatieverwerking, perceptie en emotionele ontvankelijkheid. Deze factoren kunnen verschillende keuzes en beslissingen zowel bepalen als beïnvloeden. Het proces van Decision Science kan grofweg in drie stappen worden opgesplitst:

  1. Onderzoek doen naar menselijk gedrag en acties

  2. Verwerken van data tot eindresultaat

  3. Bewerken van resultaat tot nuttig beslissingsinstrument

 • Cognitieve vooringenomenheid
 • Cognitieve vooringenomenheid is een van de meest belangrijke factoren die invloed hebben op ons handelen. Het is wat we doen, waar we naar kijken, hoe we luisteren, wat we geloven en hoe we denken. Het helpt ons scherp te zien in het leven en beïnvloedt ons eigen gedrag en daardoor het resultaat dat we opbrengen in de wereld.

  Cognitieve vooringenomenheid betekent dat je tot verkeerde of onnodige beslissingen komt vanwege je irrationele denkwijze. Deze fouten kunnen mensen ertoe brengen om hun eigen geloofssysteem te beschermen, waardoor ze alleen naar informatie kijken die hun ideeën en overtuigingen bevestigt.

  Cognitieve vooringenomenheid houdt de geest op een comfortabel niveau van voorspelbaarheid, maar het voorkomt ook dat mensen zich aanpassen en zich aan nieuwe omstandigheden aanpassen. In sommige gevallen kan cognitieve vooringenomenheid ook een groot risico creëren voor organisaties die het niet herkennen.

 • Stel jezelf vragen
 • De mens is te allen tijde bezig met cognitieve vooringenomenheden, en dat herkennen ze zelf niet. Vandaar dat dit redelijk lastig is om te voorkomen. Een van de belangrijkste kenmerken van mensen is dat ze zichzelf (en de wereld) willen begrijpen, en dit zelfs zonder veel bewijs of overtuigende reden. Het menselijk brein is erop gebouwd om vanuit een paar waarnemingen snelle verklaringen te bedenken en indrukken te vormen.

  Je kunt je cognitieve vooringenomenheid niet zomaar van de ene op de andere dag veranderen. Het is een diep ingesleten mechanisme dat misschien wel al honderden jaren in onze genen zit. Bewust worden van je eigen cognitieve vooringenomenheid is echter wel een stap in de goede richting. Om dit te bewerkstelligen is het handig om jezelf vragen als de volgende te stellen: Waarom doe ik dit? En waarom vind ik dit belangrijk? Wat maakt mij hier zo enthousiast over? Wat is mijn drijfveer achter dit idee?

 • Voorkomen van vooringenomenheid
 • Gelukkig zijn er manieren om de invloed van cognitieve vooroordelen op onze besluitvorming te verminderen. Zo kunnen de juiste training- en debiasingtechnieken mensen helpen zich meer bewust te worden van het bestaan van vooroordelen in hun eigen denken en hoe deze vooroordelen hun oordelen vertekenen. Daarnaast kan het aanpassen van de manier waarop informatie wordt gepresenteerd, helpen voorkomen dat deze vooroordelen zich voordoen.

 • Bewust zijn van je eigen bias
 • "Kleine details kunnen leiden tot grote escalaties" Deze zin is afkomstig uit het boek The Upside of Irrationality. Dit boek gaat over de vele voorbeelden van ons onlogische gedrag. Er zijn talloze voorbeelden van onlogisch gedrag. Het geeft inzicht in het verhaal over cognitieve vooringenomenheid bij beslissingen. We moeten ons leren bewust worden van cognitieve vooringenomenheid bij beslissingen. Dankzij het aanpassen van de manier waarop informatie wordt gepresenteerd, voorkomt je dat bij het maken van beslissingen, kleine details een belangrijkere rol spelen dan gerechtvaardigd.