Image

Uit een rapport over ziekteverzuim, opgesteld door ABN Amro en MentaVitalis, blijkt dat meer dan een half miljoen werknemers werkdruk aanwijzen als de voornaamste reden voor hun verzuim. Zij bleven gemiddeld twee keer zo lang (38 dagen) afwezig als collega's die om andere redenen verzuimden.

Dit rapport werpt licht op de rol van mentale gezondheid bij ziekteverzuim en biedt inzichten in de instrumenten die werkgevers kunnen gebruiken om langdurig ziekteverzuim te voorkomen.

Opvallend is dat in de sector 'bedrijfseconomisch en administratief' de werkdruk als reden voor verzuim nog hoger ligt dan in andere sectoren, evenals in de zorgsector. Voor bedrijven in de professionele dienstverlening brengt verzuim om mentale redenen hoge kosten met zich mee, zowel voor de werkgever als de ziektekostenverzekeraar. Deze bedrijven hebben vaak veel personeel in dienst dat bovengemiddeld wordt betaald.

Kosten van Verzuim

Elke dag dat een medewerker afwezig is, kost een werkgever gemiddeld 250 euro. Als we productiviteitsverlies en vervanging meerekenen, kan dit oplopen tot 400 euro per dag, aldus MentaVitalis. Bij het hoge ziekteverzuim van 2022 betekent dit dat een organisatie met duizend werknemers meer dan vijf miljoen euro aan kosten heeft.

Opmerkelijk is dat maar liefst 43 procent van de totale verzuimkosten het gevolg is van werkstress, wat het duurste motief voor verzuim blijkt te zijn. In 2020 kostte het verzuim als gevolg van werkstress gemiddeld elfduizend euro per werknemer.

Werkdruk als Kernoorzaak

Het rapport benadrukt dat de hoge werkdruk het resultaat is van verschillende factoren, waaronder structurele personeelstekorten, de naweeën van de COVID-19-pandemie en de specifieke uitdagingen waarmee een nieuwe generatie werknemers wordt geconfronteerd. Langdurig ziekteverzuim om mentale redenen komt vaak voort uit de combinatie van langdurige persoonlijke stress en werkgerelateerde stress.

Gebrek aan autonomie en een verstoorde werk-privé-balans zijn ook belangrijke oorzaken van langdurig verzuim. Het niveau van ziekteverzuim hangt vaak af van de sector waarin medewerkers actief zijn, de omvang van het bedrijf, opleidingsniveau, leeftijd en geslacht.

Preventief Personeelsbeleid

Het rapport benadrukt dat een preventief personeelsbeleid van cruciaal belang is om een gezonde werkomgeving te creëren. Een positieve en veilige werkomgeving draagt bij aan meer motivatie en tevredenheid onder werknemers. Bovendien blijkt uit ervaring dat investeringen in preventie zich ruimschoots terugbetalen, doordat ze verzuim voorkomen.

Een preventief personeelsbeleid leidt niet alleen tot betere prestaties en hogere productiviteit, maar ook tot een positieve bedrijfscultuur, verbeterd welzijn en sterkere relaties tussen werknemers. Medewerkers die zowel fysiek als mentaal welzijn ervaren, zijn bovendien eerder bereid bij te dragen aan de doelstellingen van hun organisatie.